Żywność pochodzenia roślinnego zawiera liczne substancje przeciwdziałające powstawaniu nowotworów

Żywność pochodzenia roślinnego zawiera liczne substancje przeciwdziałające powstawaniu nowotworów! 😍 Szczególnie cenne mogą być warzywa krzyżowe, w przypadku których obserwowano znaczną ujemną korelację pomiędzy poziomem spożycia a zapadalnością na nowotwory piersi, jelita grubego i płuc 🙂W Europie Środkowej najważniejszym warzywem z rodziny krzyżowych jest kapusta biała (Brassica oleracea var. capitata).[…]

Czytaj